εκκρεμής -ής -ές Adj.  [ekkremis -is -es, ekkremhs -hs -es]

  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • εκκρεμής (maskulin)
  • εκκρεμής (feminin)
  • εκκρεμές (neutrum)


Griechische Definition zu εκκρεμής -ής -ές

εκκρεμής -ής -ές [ekremís] : 1. (για υποθέσεις, ζητήματα κτλ.) αυτός για τον οποίο ακόμη δεν έχουν πάρει οριστική απόφαση ή δεν έχουν δώσει οριστική λύση· που είναι σε εκκρεμότητα, που εκκρεμεί: Εκκρεμείς υποθέσεις. Εκκρεμή ζητήματα / προβλήματα / θέματα. εκκρεμής -ής -ές δικαστική υπόθεση, που δεν εκδικάστηκε ακόμα. εκκρεμής -ής -ές λογαριασμός. Εκκρεμείς οικονομικές διαφορές, που δεν επιλύθηκαν ή δεν τακτοποιήθηκαν ακόμη. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback