εκατό  

  • Einhundert
    upvotedownvote
  • hundert
    upvotedownvote

Beispielsätze

Η αλεπού εκατό χρονών, το αλεπουδάκι εκατόν δέκα.

Τα πρώτα εκατό χρόνια είναι τα δύσκολα.

Aνοίξτε τα βιβλία σας στη σελίδα εκατόν πενήντα.

Quelle: enteka, enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ekato

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15