εκατέρωθεν  

  • (jeweils) auf beiden Seiten
    upvotedownvote
  • beide Seiten
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ετυμολογικά η λέξη διάμετρος σημαίνει μέτρηση συμμετρικών αποστάσεων εκατέρωθεν ενός σημείου. Η διάμετρος είναι οποιοδήποτε ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει ...

... εναπόθεση αλάτων, και τα σημεία 2 και 3 κοντά και εκατέρωθεν του 1, καθώς επίσης τα σημεία 4 και 5 εκατέρωθεν και μακρύτερα των προηγουμένων 2 και 3 αντίστοιχα ...

... τότε το πέτρωμα διαρρηγνύεται και αρχίζει σχετική κίνηση μεταξύ των δύο εκατέρωθεν τμημάτων. Συνήθως τα ρήγματα εμφανίζονται πολλαπλά σε μια περιοχή, οπότε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ekaterothen, ekaterwthen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15