εθνικός -ή -ό Adj.  [ethnikos -i -o, ethnikos -h -o]

(12)

GriechischDeutsch
Ο εθνικός οργανισμός που είναι αρμόδιος για τις ονομασίες προέλευσης (Institut National des Appellations d’Origine) είναι δημόσιος διοικητικός οργανισμός που αποτελεί νομικό πρόσωπο και υπάγεται στο υπουργείο Γεωργίας.Das „Institut National des Appelations d’Origine“ ist eine öffentliche Verwaltungseinrichtung mit eigener zivilrechtlicher Rechtsform, die dem Landwirtschaftsministerium untersteht.

Übersetzung bestätigt

Ο εθνικός οργανισμός που είναι αρμόδιος για τις ονομασίες προέλευσης (Institut National des Appellations d’Origine) είναι δημόσιος διοικητικός οργανισμός που αποτελεί νομικό πρόσωπο και υπάγεται στο υπουργείο Γεωργίας.Das „Institut National de l’Origine et de la Qualité“ ist eine öffentliche Verwaltungseinrichtung mit eigener zivilrechtlicher Rechtsform, die dem Landwirtschaftsministerium untersteht.

Übersetzung bestätigt

Η National Grid plc (ο εθνικός φορέας διαχείρισης δικτύου φυσικού αερίου στη Βρετανία) έχει την ευθύνη εποπτείας της ποιότητας του φυσικού αερίου που εισάγεται στο δίκτυο.National Grid plc (der britische nationale Erdgasnetzmanager) ist für die Überwachung der Qualität des Erdgases, das in das Netz eingespeist wird, verantwortlich.

Übersetzung bestätigt

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν αναφέρεται πλέον ο εθνικός Οργανισμός Ελέγχου της Προέλευσης και της Ποιότητας (Institut National de l’Origine et de la Qualité).Das Institut National de l’Origine et de la Qualité wird in dieser Rubrik nicht mehr genannt.

Übersetzung bestätigt

Ο φορέας καθοδήγησης των σχετικών προετοιμασιών είναι η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή (ΕΣΕ) με πρόεδρο τον υπουργό Οικονομικών (εθνικός συντονιστής) και συμπροεδρεύοντα τον Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Σλοβακίας (ΕΤΣ).Das Lenkungsorgan für die Vorbereitungen ist der Nationale Koordinierungsausschuss („National Coordination Committee“/NCC), dessen Vorsitz der Finanzminister (der nationale Koordinator) und dessen stellvertretender Vorsitz der Gouverneur der slowakischen Nationalbank („National Bank of Slovakia"/ NBS) innehaben.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

  • εθνικός (maskulin)
  • εθνική (feminin)
  • εθνικό (neutrum)


Griechische Definition zu εθνικός -ή -ό

εθνικός, επίθ.

Α´ (Επίθ.) που δεν ανήκει στο Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, μη χριστιανικός:
εθνικός (ενν. ο Διγενής) μεν από πατρός, εκ δε μητρός Ρωμαίος (Διγ. Gr. 1002).
Β´ (Ως ουσ.) ειδωλολάτρης:
λόγους διδασκαλικούς τοις εθνικοίς λαλήσας (Γλυκά, Στ. 104).
[μτγν. επίθ. εθνικός. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback