εγκατασταίνω  

  • anbringen
    upvotedownvote
  • installieren
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αρχοντίας διέμεναν σε δύσβατα ορεινά σημεία και από τότε φαίνεται να εγκατασταίνονταν σταδιακά στα πεδινά και αργότερα αφομοιώθηκαν. Αναφέρεται η ένταξη ...

... είναι σαν να ξεφυλακώνονται και φθάνουν επάνω στην καθαρή κατοικία και εγκατασταίνονται επάνω στα ύψη της γης. Απ΄ αυτούς πάλιν εκείνοι που με τη φιλοσοφία ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

egkatasteno, egkatastainw


Deutsche Synonyme zu: εγκατασταίνω

festmachen befestigen montieren anbringen anfügen hinzufügen platzieren stellen einsetzen einbauen einrichten installieren zusammenfügen einpassen einarbeiten

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15