εβδομήκοντα  

  • siebzig
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

evdomikonta, evthomikonta, ebdomhkonta


Synonyme zu: εβδομήκοντα

Εβδομήντα

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15