είναι  

  • ist
    upvotedownvote
  • jd./etw. ist
    upvotedownvote
  • sie sind
    upvotedownvote

Beispielsätze

Σας είπα ήδη ότι δεν είναι εδώ.

Τα αγγλικά δεν είναι εύκολα, αλλά είναι ενδιαφέροντα.

Παρ'όλο το πλούτος και φήμη του, είναι δυστυχής.

Quelle: Sprachprofi, Sprachprofi, promemoria


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ine, einai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15