είμαι  

  • ich bin
    upvotedownvote
  • sein
    upvotedownvote

Beispielsätze

Θα είμαι εκεί στις πέντε μ.μ.

Αυτός είμαι εγώ - ο δειλός ανήμπορος να συλλέξει το κουράγιο του και να μάθει την αλήθεια.

Δεν είμαι σίγουρος πώς να προσφέρω αυτή τη λέξη.

Quelle: anmaretto, anmaretto, ellasevia


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ime, eimai


Deutsche Synonyme zu: είμαι

darstellen sein bilden bedeuten (die) Bedeutung haben (einer Sache) gleichkommen gleichzusetzen sein (mit) seine der/die/das Seinige der/die/das ihm gehörende da sein existieren vorhanden sein vorliegen bestehen geben (es gibt / es gab ...) sich befinden vorkommen lauern (Gefahren) darstellen (Theater, Film) (jemanden) geben (Rolle) verkörpern hinlegen auftreten als spielen (Theat., Film) in der Rolle (...) zu sehen sein in der Rolle (...) auf der Bühne stehen mimen auftreten in der Rolle (des ...) zu sehen sein als gestalten figurieren (als) (jemanden) abgeben bestehen in (etwas) ausmachen zu sehen sein in (etwas) darstellen (sich) zeigen (in / als) (sich) darstellen (in / als) (sich) manifestieren in

Ähnliche Worte

είμαι·

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15