δόσις  

  • Dosieren
    upvotedownvote
  • Dosierung
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... φωνήεντος ή διφθόγγου σε βραχύχρονο: αρχ. Ελλ. (δίδωμι, δῶρον - δίδομαι, δόσις). Έκταση (φωνητική): μεταβολή βραχύχρονου φωνήεντος σε μακρόχρονο: αρχ. ...

... των σήμερον ευρισκομένων Ελλήνων. Πόνος Χριστοφόρου του Αγγέλου Έλληνος. -δόσις τ' ολίγητε φίλητε γίνεται ημετέρη-. Ex Officina Cantrelli Legge, Academiae ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dosis, thosis

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15