δυνατότητα  (dinatotita, thinatotita, dynatothta)  


Beispielsätze δυνατότητα

... Τα αεροπλάνα δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις γρήγορα. ...

... αντικειμένου που είναι επικίνδυνο είτε για τον ποδοσφαιριστή, είτε για κάποιο άλλο συμμετέχοντα. Διάφορες διοργανώσεις έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν μεμονωμένα ...

... Υπάρχει δυνατότητα να υποδιαιρεθεί περαιτέρω (π.χ. υφομοταξία (subclassis) και ανθυφομοταξία (infraclassis)) αν θεωρηθεί από τον ταξινομικό αναγκαίο. ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze Möglichkeit

... Aber die Möglichkeit scheint unwahrscheinlich. ...

... Wir jagen einem idealen Leben hinterher, weil wir in uns den Anfang und die Möglichkeit dazu haben. ...

... Die einzige Möglichkeit auf der Erde, Glück zu vervielfachen, ist, es zu teilen. ...

Quelle: MUIRIEL, MUIRIEL, MUIRIEL


Weiterführende Links

Griechische Definition von δυνατότηταδυνατότηταWas denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15