δολερός  

  • arglistig
    upvotedownvote
  • hinterlistig
    upvotedownvote
  • Zwerg
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σκοτώσει. Μία μέρα εμφανίστηκε σε αυτήν με τη μορφή της παραμάνας της και δολερά την παρότρυνε να ζητήσει από το Δία να εμφανιστεί μπροστά της με τη θεϊκή ...

... populi romani (την καλή πίστη του ρωμαϊκού λαού), οι Ρωμαίοι δυσφημούσαν τον δολερό χαρακτήρα των εχθρών τους, Καρχηδονίων, στα πλαίσια μιας μακροχρόνιας υποτίμησης ...

... αδιάκοπα η Σαρξ και το Πνεύμα. [...] Αλλ’ εν ταυτώ ελπίζω ότι ο όφις αυτός ο δολερός και το κρίνον αυτό [...] δεν είναι παρά αι πρώται εκδηλώσεις τής ευαισθησίας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

doleros, tholeros


Deutsche Synonyme zu: δολερός

hinterlistig tückisch gerissen schlau verschlagen listig clever durchtrieben heimtückisch niederträchtig intrigant perfid hinterfotzig hinterhältig perfide verräterisch trickreich meuchlings hintertrieben Winzling Gnom Zwerg Wichtel Wicht Däumling Wichtelmann Wichtelmännchen Heinzelmännchen Kobold kleinwüchsiger Mensch abgebrochener Riese Schrumpfgermane laufender Meter

Ähnliche Worte

δολερός -ή -ό

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15