δολεροκακόμαγος  

  • dolerokakomagos
    upvotedownvote
  • Eseltätowierung
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dolerokakomagos, dolerokakomaros, tholerokakomagos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15