διλοχία  

  • (militärisch) zwei Unternehmen
    upvotedownvote
  • (militärisch) zweiunddreißig Mann
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... στα εδάφη της Γιουγκοσλαβίας εξοπλισμένο από τον ΕΛΑΣ. Προηγούμενα μια διλοχία του είχε αιχμαλωτιστεί από πρωτοβουλία του υπολοχαγού του ΕΛΑΣ Παύλου Τσάμη ...

... το ατμόπλοιο ΠΗΝΕΙΟΣ μεταφέροντας αποβατικό σώμα αποτελούμενο από μία διλοχία 540 ανδρών, υπό τον λοχαγό Κονταράτο, το οποίο και αποβιβάστηκε με όλα ...

... "Λόχος Πυροσβεστών" με δύναμη 92 ανδρών. Το 1861 ο Λόχος διευρύνθηκε σε "Διλοχία Σκαπανέων και Πυροσβεστών", ο οποίος εκτός από την πυρόσβεση εκτελούσε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dilochia, thilochia, diloxia

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15