{το}  δικόγραφο Subst.  [dikografo, dikorrafo, thikografo]

(0)

Etymologie zu δικόγραφο

δικόγραφο δίκη + -ο- + -γραφο


GriechischDeutsch
Όταν ήμουν έγκλειστος δεν είχα τίποτα να περνάει η ώρα και διάβαζα τα δικόγραφα.Als ich eingesperrt wurde, hatte ich nichts anderes zu tun... als Briefe zu studieren.

Übersetzung nicht bestätigt

Βρήκαμε απόρρητα δικόγραφα στα σπίτια εμπόρων ναρκωτικών.Wir haben versiegelte Grand Jury Dokumente in den Wohnungen von Drogendealern gefunden,... und wir haben Leute die Ihren Namen nennen.

Übersetzung nicht bestätigt

Θέλω βοήθεια με τα δικόγραφα και τα λοιπά.Ich brauche deine Hilfe bei den Plädoyers. Billy.

Übersetzung nicht bestätigt

Δεν κάνω δικόγραφα.Nein. Kann ich nicht.

Übersetzung nicht bestätigt

Οι κανόνες οι οποίοι μνημονεύονται στο κεφάλαιο A του παρόντος τίτλου, που διέπουν τις περιπτώσεις στις οποίες ζητείται ή μπορεί να ζητηθεί η τακτοποίηση του δικογράφου της προσφυγής, έχουν εφαρμογή τηρουμένων των αναλογιών στο υπόμνημα αντικρούσεως και στα λοιπά υπομνήματα και δικόγραφα της έγγραφης διαδικασίας.Die im vorstehenden Kapitel A aufgestellten Regeln betreffend die Fälle, in denen zur Behebung eines Mangels der Klageschrift aufgefordert wird oder werden kann, gelten entsprechend für die Klagebeantwortung sowie die sonstigen Schriftsätze und Schriftstücke des schriftlichen Verfahrens.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu δικόγραφο

δικόγραφο το [δikóγrafo] : έγγραφο με το οποίο γίνεται μια δικαστική πράξη.

[λόγ. δίκ(η) -ο- + -γραφον, ουδ. του -γραφος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback