δικαιούμαι Verb  [dikeume, thikeume, dikaioymai]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu δικαιούμαι

δικαιούμαι, λόγιο παθητικό ρήμα von αρχαίο δικαιόομαι, -οῦμαι, μέση φωνή του δικαιόω/δικαιῶ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu δικαιούμαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
δικαιούμαιδικαιούμαστε, δικαιούμεθα
δικαιούσαιδικαιούστε, δικαιούσθε
δικαιούταιδικαιούνται
Imper
fekt
δικαιούμουνδικαιούμαστε
δικαιούνταν, εδικαιούτοδικαιούνταν, εδικαιούντο
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα δικαιούμαιθα δικαιούμαστε, θα δικαιούμεθα
θα δικαιούσαιθα δικαιούστε, θα δικαιούσθε
θα δικαιούταιθα δικαιούνται
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να δικαιούμαινα δικαιούμαστε, να δικαιούμεθα
να δικαιούσαινα δικαιούστε, να δικαιούσθε
να δικαιούταινα δικαιούνται
Imper
ativ
Pres
Part
izip
PresδικαιούμενοςGriechische Definition zu δικαιούμαι

δικαιούμαι [δikeúme] Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.) δικαιούσαι, δικαιούται, δικαιούμαστε, δικαιούστε, δικαιούνται, πρτ. δικαιούμουν, μπε. δικαιούμενος : α. έχω το νόμιμο δικαίωμα να απαιτήσω κτ.: δικαιούμαι το ένα τρίτο της περιουσίας του. δικαιούμαι επίδομα ανεργίας. δικαιούμαι ένα μήνα άδεια / σύνταξη / να νοσηλευτώ στην πρώτη θέση. || (μπε., σε λόγ. σύντ.) Οι δικαιούμενοι δανείου και ως ουσ. οι δικαιούμενοι, οι δικαιούχοι. β. έχω δικαίωμα σε κτ., μου οφείλεται ή μου επιτρέπεται κτ.: δικαιούμαι και εγώ να ξεκουραστώ λίγο. Δε δικαιούσαι να διαμαρτύρεσαι.

[λόγ. παθ. < αρχ. δικαιῶ `κρίνω δίκαιο΄ σημδ. γαλλ. être en droit de]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback