δικαιούμαι  Verb  [dikeume, thikeume, dikaioymai]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie δικαιούμαι

Noch keine Synonyme


Beispielsätze δικαιούμαι

... που διέπονται από τα δίκαια των διαφόρων κρατών. Το Διεθνές Δίκαιο διακρίνεται στο Δημόσιο Διεθνές και στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο που εξετάζει τις συναλλαγές ...

... Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πριν το 2009 Κοινοτικό Δίκαιο) ονομάζεται το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ...

... Δίκαιο ονομάζεται το σύνολο των υποχρεωτικών και εξαναγκαστικών κανόνων οι οποίοι και ρυθμίζουν τις σχέσεις των, στην αυτή κοινωνία δια-βιούντων προσώπων ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ
be entitled
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
δικαιούμαιδικαιούμαστε, δικαιούμεθα
δικαιούσαιδικαιούστε, δικαιούσθε
δικαιούταιδικαιούνται
Imper
fekt
δικαιούμουνδικαιούμαστε
δικαιούνταν, εδικαιούτοδικαιούνταν, εδικαιούντο
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα δικαιούμαιθα δικαιούμαστε, θα δικαιούμεθα
θα δικαιούσαιθα δικαιούστε, θα δικαιούσθε
θα δικαιούταιθα δικαιούνται
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να δικαιούμαινα δικαιούμαστε, να δικαιούμεθα
να δικαιούσαινα δικαιούστε, να δικαιούσθε
να δικαιούταινα δικαιούνται
Imper
ativ
Pres
Part
izip
Presδικαιούμενος


Griechische Definition zu δικαιούμαι

δικαιούμαι [δikeúme] Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.) δικαιούσαι, δικαιούται, δικαιούμαστε, δικαιούστε, δικαιούνται, πρτ. δικαιούμουν, μπε. δικαιούμενος : α. έχω το νόμιμο δικαίωμα να απαιτήσω κτ.: δικαιούμαι το ένα τρίτο της περιουσίας του. δικαιούμαι επίδομα ανεργίας. δικαιούμαι ένα μήνα άδεια / σύνταξη / να νοσηλευτώ στην πρώτη θέση. || (μπε., σε λόγ. σύντ.) Οι δικαιούμενοι δανείου και ως ουσ. οι δικαιούμενοι, οι δικαιούχοι. β. έχω δικαίωμα σε κτ., μου οφείλεται ή μου επιτρέπεται κτ.: δικαιούμαι και εγώ να ξεκουραστώ λίγο. Δε δικαιούσαι να διαμαρτύρεσαι.

[λόγ. παθ. < αρχ. δικαιῶ `κρίνω δίκαιο΄ σημδ. γαλλ. être en droit de]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu δικαιούμαι

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15