διαφαίνομαι Verb  [diafenome, thiafenome, diafainomai]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu διαφαίνομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
διαφαίνομαιδιαφαινόμαστε
διαφαίνεσαιδιαφαίνεστε, διαφαινόσαστε
διαφαίνεταιδιαφαίνονται
Imper
fekt
διαφαινόμουν(α)διαφαινόμαστε, διαφαινόμασταν
διαφαινόσουν(α)διαφαινόσαστε, διαφαινόσασταν
διαφαινόταν(ε)διαφαίνονταν, διαφαινόντανε, διαφαινόντουσαν
Aoristδιαφάνηκαδιαφανήκαμε
διαφάνηκεςδιαφανήκατε
διαφάνηκεδιαφάνηκαν, διαφανήκαν(ε)
Per
fekt
έχω διαφανείέχουμε διαφανεί
έχεις διαφανείέχετε διαφανεί
έχει διαφανείέχουν διαφανεί
Plu
per
fekt
είχα διαφανείείχαμε διαφανεί
είχες διαφανείείχατε διαφανεί
είχε διαφανείείχαν διαφανεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα διαφαίνομαιθα διαφαινόμαστε
θα διαφαίνεσαιθα διαφαίνεστε, θα διαφαινόσαστε
θα διαφαίνεταιθα διαφαίνονται
Fut
ur
θα διαφανώθα διαφανούμε
θα διαφανείςθα διαφανείτε
θα διαφανείθα διαφανούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω διαφανείθα έχουμε διαφανεί
θα έχεις διαφανείθα έχετε διαφάνει
θα έχει διαφανείθα έχουν διαφανεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να διαφαίνομαινα διαφαινόμαστε
να διαφαίνεσαινα διαφαίνεστε, να διαφαινόσαστε
να διαφαίνεταινα διαφαίνονται
Aoristνα διαφανώνα διαφανούμε
να διαφανείςνα διαφανείτε
να διαφανείνα διαφανούν(ε)
Perfνα έχω διαφανείνα έχουμε διαφανεί
να έχεις διαφανείνα έχετε διαφανεί
να έχει διαφανείνα έχουν διαφανεί
Imper
ativ
Presδιαφαίνεστε
Aoristδιαφανούδιαφανείτε
Part
izip
Presδιαφανόμενος
Perf
InfinAoristδιαφανείGriechische Definition zu διαφαίνομαι

διαφαίνομαι [δiafénome] Ρ (βλ. φαίνομαι) (κυρ. στο γ' πρόσ.) : για κτ. που μόλις αρχίζει να διακρίνεται. 1α. μέσα από μια σειρά γεγονότων ή ενεργειών παρουσιάζονται οι πρώτες ενδείξεις μιας εξέλιξης: Άρχισαν να διαφαίνονται ευοίωνες προοπτικές. Δε διαφαίνεται καμιά ελπίδα στον ορίζοντα. β. για κτ. που γίνεται αντιληπτό, αν και παρουσιάζεται συγκαλυμμένα: Διαφαίνεται κάποια ειρωνεία στα λόγια του. Δεν άφησε να διαφανούν οι προθέσεις του. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback