διαφαίνομαι  Verb  [diafenome, thiafenome, diafainomai]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie διαφαίνομαι

Noch keine Synonyme

Grammatik


ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΑΙ
show through
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
διαφαίνομαιδιαφαινόμαστε
διαφαίνεσαιδιαφαίνεστε, διαφαινόσαστε
διαφαίνεταιδιαφαίνονται
Imper
fekt
διαφαινόμουν(α)διαφαινόμαστε, διαφαινόμασταν
διαφαινόσουν(α)διαφαινόσαστε, διαφαινόσασταν
διαφαινόταν(ε)διαφαίνονταν, διαφαινόντανε, διαφαινόντουσαν
Aoristδιαφάνηκαδιαφανήκαμε
διαφάνηκεςδιαφανήκατε
διαφάνηκεδιαφάνηκαν, διαφανήκαν(ε)
Per
fect
έχω διαφανείέχουμε διαφανεί
έχεις διαφανείέχετε διαφανεί
έχει διαφανείέχουν διαφανεί
Plu
per
fect
είχα διαφανείείχαμε διαφανεί
είχες διαφανείείχατε διαφανεί
είχε διαφανείείχαν διαφανεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα διαφαίνομαιθα διαφαινόμαστε
θα διαφαίνεσαιθα διαφαίνεστε, θα διαφαινόσαστε
θα διαφαίνεταιθα διαφαίνονται
Fut
ur
θα διαφανώθα διαφανούμε
θα διαφανείςθα διαφανείτε
θα διαφανείθα διαφανούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω διαφανείθα έχουμε διαφανεί
θα έχεις διαφανείθα έχετε διαφάνει
θα έχει διαφανείθα έχουν διαφανεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να διαφαίνομαινα διαφαινόμαστε
να διαφαίνεσαινα διαφαίνεστε, να διαφαινόσαστε
να διαφαίνεταινα διαφαίνονται
Aoristνα διαφανώνα διαφανούμε
να διαφανείςνα διαφανείτε
να διαφανείνα διαφανούν(ε)
Perfνα έχω διαφανείνα έχουμε διαφανεί
να έχεις διαφανείνα έχετε διαφανεί
να έχει διαφανείνα έχουν διαφανεί
Imper
ativ
Presδιαφαίνεστε
Aoristδιαφανούδιαφανείτε
Part
izip
Presδιαφανόμενος
Perf
InfinAoristδιαφανεί


Griechische Definition zu διαφαίνομαι

διαφαίνομαι [δiafénome] Ρ (βλ. φαίνομαι) (κυρ. στο γ' πρόσ.) : για κτ. που μόλις αρχίζει να διακρίνεται. 1α. μέσα από μια σειρά γεγονότων ή ενεργειών παρουσιάζονται οι πρώτες ενδείξεις μιας εξέλιξης: Άρχισαν να διαφαίνονται ευοίωνες προοπτικές. Δε διαφαίνεται καμιά ελπίδα στον ορίζοντα. β. για κτ. που γίνεται αντιληπτό, αν και παρουσιάζεται συγκαλυμμένα: Διαφαίνεται κάποια ειρωνεία στα λόγια του. Δεν άφησε να διαφανούν οι προθέσεις του. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu διαφαίνομαι

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15