διαμπερής -ής -ές  Adj.  [diaberis -is -es, thiaberis -is -es, diamperhs -hs -es]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu διαμπερής -ής -ές

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie διαμπερής -ής -ές

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu διαμπερής -ής -ές

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

  • ο διαμπερής (maskulin)
  • η διαμπερής (feminin)
  • το διαμπερές (neutrum)


Griechische Definition zu διαμπερής -ής -ές

διαμπερής -ής -ές [δiamberís] : που είναι τρυπημένος από τη μια ως την απέναντι πλευρά: Διαμπερές τραύμα. || Διαμπερές διαμέρισμα, που έχει ανοίγματα, δηλαδή πόρτες ή παράθυρα, σε δύο διαμετρικά αντίθετες πλευρές.

[λόγ. < αρχ. διαμπερής]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback