διέπω Verb  [diepo, thiepo, diepw]

  Verb
(0)

Etymologie zu διέπω

διέπω (λόγιο) altgriechisch διέπω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu διέπω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
διέπωδιέπουμε, διέπομεδιέπομαιδιεπόμαστε
διέπειςδιέπετεδιέπεσαιδιέπεστε, διεπόσαστε
διέπειδιέπουν(ε)διέπεταιδιέπονται
Imper
fekt
(δίεπα)(διέπαμε)(διεπόμουν(α))(διεπόμαστε, διεπόμασταν)
(δίεπες)(διέπατε)(διεπόσουν(α))(διεπόσαστε, διεπόσασταν)
(δίεπε)(δίεπαν, διέπαν(ε))(διεπόταν(ε))(διέπονταν, διεπόντανε, διεπόντουσαν)
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα διέπωθα διέπουμε, θα διέπομεθα διέπομαιθα διεπόμαστε
θα διέπειςθα διέπετεθα διέπεσαιθα διέπεστε, θα διεπόσαστε
θα διέπειθα διέπουν(ε)θα διέπεταιθα διέπονται
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να διέπωνα διέπουμε, να διέπομενα διέπομαινα διεπόμαστε
να διέπειςνα διέπετενα διέπεσαινα διέπεστε, να διεπόσαστε
να διέπεινα διέπουν(ε)να διέπεταινα διέπονται
Imper
ativ
Pres(δίεπε)διέπετεδιέπεστε
Part
izip
Presδιέπονταςδιεπόμενος

Griechische Definition zu διέπω

διέπω [δiépo] -ομαι Ρ (λόγ.) (μόνο στο ενεστ. θ., συνήθ. στο γ' πρόσ.) : (για νόμο ή για ό,τι έχει ισχύ νόμου) καθορίζω, ρυθμίζω: Οι γραπτοί νόμοι διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων. H ζωή διέπεται από φυσικούς νόμους. Θα αλλάξει το καθεστώς που διέπει το εξωτερικό εμπόριο. H αγάπη πρέπει να διέπει τη ζωή μας.

[λόγ. < αρχ. διέπω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback