διέπω  Verb  [diepo, thiepo, diepw]

Ähnliche Bedeutung wie διέπω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze διέπω

... ο Υποσμηνίας. Η λέξη Δίοπος προέρχεται από το ρήμα διέπω (καθορίζω, ρυθμίζω). Στην αρχαιότητα, ο Δίοπος μπορούσε να ήταν ο αρχηγός - κυβερνήτης - διοικητής ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze steuern

... Man kann es nicht oft genug wiederholen: Nicht die Menschen steuern die Revolution, sondern es ist die Revolution, die sich der Menschen bedient. ...

... Wir steuern auf ein Desaster zu. ...

... Viele Wissenschaftler und Unternehmer arbeiten bereits an markttauglichen Geräten, die sich durch Gedanken steuern lassen. ...

Quelle: Sudajaengi, Pfirsichbaeumchen, al_ex_an_der

Grammatik


ΔΙΕΠΩ
I govern
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
διέπωδιέπουμε, διέπομεδιέπομαιδιεπόμαστε
διέπειςδιέπετεδιέπεσαιδιέπεστε, διεπόσαστε
διέπειδιέπουν(ε)διέπεταιδιέπονται
Imper
fekt
(δίεπα)(διέπαμε)(διεπόμουν(α))(διεπόμαστε, διεπόμασταν)
(δίεπες)(διέπατε)(διεπόσουν(α))(διεπόσαστε, διεπόσασταν)
(δίεπε)(δίεπαν, διέπαν(ε))(διεπόταν(ε))(διέπονταν, διεπόντανε, διεπόντουσαν)
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα διέπωθα διέπουμε, θα διέπομεθα διέπομαιθα διεπόμαστε
θα διέπειςθα διέπετεθα διέπεσαιθα διέπεστε, θα διεπόσαστε
θα διέπειθα διέπουν(ε)θα διέπεταιθα διέπονται
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να διέπωνα διέπουμε, να διέπομενα διέπομαινα διεπόμαστε
να διέπειςνα διέπετενα διέπεσαινα διέπεστε, να διεπόσαστε
να διέπεινα διέπουν(ε)να διέπεταινα διέπονται
Imper
ativ
Pres(δίεπε)διέπετεδιέπεστε
Part
izip
Presδιέπονταςδιεπόμενος
Griechische Definition zu διέπω

διέπω [δiépo] -ομαι Ρ (λόγ.) (μόνο στο ενεστ. θ., συνήθ. στο γ' πρόσ.) : (για νόμο ή για ό,τι έχει ισχύ νόμου) καθορίζω, ρυθμίζω: Οι γραπτοί νόμοι διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων. H ζωή διέπεται από φυσικούς νόμους. Θα αλλάξει το καθεστώς που διέπει το εξωτερικό εμπόριο. H αγάπη πρέπει να διέπει τη ζωή μας.

[λόγ. < αρχ. διέπω]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu διέπω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15