δημόσιος  

  • öffentliche
    upvotedownvote
  • öffentlicher Sektor
    upvotedownvote
  • Öffentlichkeit
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Δημόσιο Xρέος είναι το σύνολο των οφειλών σε χρηματικές μονάδες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Υπό την έννοια ευρύτερος δημόσιος τομέας συμπεριλαμβάνονται ...

... Ο δημόσιος τομέας (αγγλικά: public sector) ενός κράτους αφορά τη Γενική Κυβέρνηση και τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ). Η Γενική Κυβέρνηση ...

... Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (1964-1985) και (1986-2007) ήταν Υπουργείο της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, υπεύθυνο για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dimosios, thimosios, dhmosios


Deutsche Synonyme zu: δημόσιος

Gemeinwesen Öffentlichkeit Allgemeinheit Publikum

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15