δημοσία    [dimosia, thimosia, dhmosia]

  Adj.
(27)

GriechischDeutsch
Επιπλέον, η ΕΚΤ δύναται να αποφασίσει ότι τα αποτελέσματα των διμερών πράξεων δεν θα ανακοινωθούν δημοσία.Die EZB kann auch beschließen, die Ergebnisse bilateraler Geschäfte nicht öffentlich bekannt zu geben.
Οι διμερείς πράξεις συνήθως δεν ανακοινώνονται δημοσία εκ των προτέρων.Bilaterale Geschäfte werden normalerweise nicht im Voraus öffentlich angekündigt.
Τα αποτελέσματα των τακτικών και των έκτακτων δημoπρασιών ανακοινώνονται δημοσία μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριακών δικτύων.Das Ergebnis der Standardtender und Schnelltender wird über öffentlich bekannt gegeben.
Στις έκτακτες δημοπρασίες, ανεξαρτήτως του αν ανακοινωθούν δημοσία ή όχι, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες επικοινωνούν απευθείας με τους επιλεγμένους αντισυμβαλλομένους.Unabhängig davon, ob ein Schnelltender öffentlich bekannt gegeben wird, werden die ausgewählten Geschäftspartner von den nationalen Zentralbanken unmittelbar angesprochen.
Οι τακτικές δημοπρασίες του Ευρωσυστήματος ανακοινώνονται δημοσία μέσω ηλεκτρονικών πληροφοριακών δικτύων.Die Standardtender des Eurosystems werden über öffentlich bekannt gegeben.

Synonyme zu δημοσία

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie δημοσία

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Deutsche Synonyme zu δημοσία


Grammatik

Noch keine Grammatik zu δημοσία.Griechische Definition zu δημοσία

δημοσία [δimosía] επίρρ. : (λόγ.) σε δημόσια εμφάνιση, μπροστά σε κοινό.

[λόγ. < αρχ. δημοσίᾳ]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback