δημιούργηση  

  • schaffen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... δημιουργήσε πράγματα που προορίζονται να εξαφανιστούν απ'ότι για να δημιουργήσεις πράγματα που προορίζονται να μείνουν». Grimes, William (November ...

... μια βαθμολογία των 4/5 και είπε ότι "Σε γενικές γραμμές, αν και το να δημιουργήσεις κάτι αντάξιο του RE-ANIMATOR ήταν σχεδόν ακατόρθωτο, ο Gordon φτιάχνει ...

... του θείου και ανθρωπίνου δικαίου, η θέλησις των Μεγάλων Δυνάμεων να δημιουργήση υπέρ της Αλβανίας έγκυρον και σεβαστόν τίτλον κυριαρχίας επί της χώρας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

dimiurgisi, dimiurjisi, thimiurgisi, dhmioyrghsh


Synonyme zu: δημιούργηση

δημιουργία


Deutsche Synonyme zu: δημιούργηση

tätig sein wirken schaffen werken arbeiten (sich) betätigen (als) packen gebacken kriegen auf die Reihe bekommen gebacken bekommen in den Griff bekommen bewerkstelligen schultern hinkriegen geregelt bekommen hinbekommen schaukeln auf die Reihe kriegen bewältigen meistern geregelt kriegen rocken (einer Sache) Herr werden auf die Reihe bringen wuppen ins Lot bringen getan kriegen stemmen auf die Kette kriegen zuwege bringen zustande bringen fertigbekommen fertigkriegen auf die Beine stellen führen zu verursachen hervorbringen ins Leben rufen erreichen vollbringen erwirken erzielen durchsetzen leisten vollenden umsetzen hinstellen aufstellen erzeugen errichten anlegen erstellen erbauen aufbauen hochziehen konstruieren aufrichten bringen können wissen zu (ältere Sprache) (es) verstehen zu entwickeln gestalten erschaffen entwerfen produzieren kreieren anfertigen schöpfen realisieren formen (kunstgerecht) machen herstellen Leistung erbringen performen besorgen erledigen gewinnen erlangen erringen einfahren (journal.) zu etwas kommen es bringen zu befördern verfrachten transportieren karren verbringen überführen fahren (sich etwas) leisten können (bei jemandem) drinsitzen drin sein möglich sein einsetzen besetzen inaugurieren einführen einweihen Arbeit (= das Arbeiten) Tätigkeit Tun Beschäftigung Geschäft

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15