δεύτερα  Adj.  [deftera, theftera, deytera]


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu δεύτερα

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie δεύτερα

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu δεύτερα

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu δεύτερα

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

Noch keine Grammatik zu δεύτερα.Griechische Definition zu δεύτερα

δεύτερα, επίρρ.

Κατά δεύτερο λόγο, κατόπιν, ύστερα (σε αντιδιαστολή με το πρώτα):
άλλο τινά δεν έχω στον κόσμο …, πρώτα το Θεό και δεύτερα την πανιερότη σου (Σεβήρ.-Μανολ., Επιστ. 1718).
[αρχ. επίρρ. δεύτερα]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback