δεν  

  • nicht
    upvotedownvote

Beispielsätze

Σας είπα ήδη ότι δεν είναι εδώ.

Τα αγγλικά δεν είναι εύκολα, αλλά είναι ενδιαφέροντα.

Κανείς δεν με καταλαβαίνει.

Quelle: Sprachprofi, Sprachprofi, Sprachprofi


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

den, then


Deutsche Synonyme zu: δεν

in keinster Weise mitnichten keinesfalls auf (gar) keinen Fall in keiner Weise keineswegs nicht hinten und vorne nicht durchaus nicht gar nicht ganz und gar nicht mitnichten und mit Neffen in keinerlei Hinsicht völlig ausgeschlossen ganz und gar unmöglich nicht im Geringsten kein bisschen nicht und niemals jetzt nicht und überhaupt niemals egal, wie man es betrachtet, nicht in keiner Beziehung (daran ist) nicht zu denken nicht im Mindesten absolut nicht bei weitem nicht nicht im Entferntesten unter keinen Umständen wie auch immer nicht überhaupt nicht alles andere als hinten und vorn nicht i wo! partout nicht nicht um ein Haar um kein Haar

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15