δεκατέσσερεις   [dekatesseris, thekatesseris, dekatessereis]

(7)

GriechischDeutsch
Οι δεκατέσσερεις κοινοί στόχοι της ανοικτής μεθόδου συντονισμούDie vierzehn gemeinsamen Zielsetzungen der offenen Koordinierungsmethode

Übersetzung bestätigt

Το ενέσιμο διάλυμα Cerenia μπορεί να χορηγηθεί έως πέντε ημέρες και οι ταμπλέτες Cerenia έως και δεκατέσσερεις ημέρες.Cerenia Injektionslösung kann bis zu fünf Tagen und Cerenia Tabletten bis zu vierzehn Tagen verabreicht werden.

Übersetzung bestätigt

Δεν είμαι ακόμα βέβαιος πως θα το πράξουμε στην περίπτωση του άρθρου 7, και, εάν το πράξουμε, δεν θα είναι μόνο ως απάντηση και αντίδραση σε μια τόσο σοβαρή συγκυρία κατά την οποία οι δεκατέσσερεις κυβερνήσεις της Ένωσης κινητοποιήθηκαν από κοινού για να εκδηλώσουν την αντίδρασή τους, αλλά και επειδή αναλογιζόμαστε το μέλλον εν γένει.Ich bin mir noch nicht sicher, ob dies zu Artikel 7 der Fall sein wird, aber wenn wir es tun, dann nicht nur als Reaktion auf eine spezielle Situation, die allerdings so ernst ist, daß die vierzehn Regierungen der Union gemeinsam entschlossen waren, zu reagieren, sondern wir werden dabei auch die Zukunft im allgemeinen bedenken.

Übersetzung bestätigt

Σύνολο δώδεκα ενδείξεις, συν την τιμή, συν το βάρος, μας κάνουν δεκατέσσερεις ενδείξεις.Das sind insgesamt zwölf, zuzüglich Preis und Gewicht sogar vierzehn Angaben.

Übersetzung bestätigt

Και μόνο ο αριθμός των υφιστάμενων οδηγιών σχετικά με το σημερινό θέμα είναι "μόνο" δεκατέσσερεις καταδεικνύει τις δυσκολίες.Allein die Anzahl der bestehenden Richtlinien zum heutigen Thema sind es "nur" vierzehn zeigen die Schwierigkeiten.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu δεκατέσσερεις.Griechische Definition zu δεκατέσσερεις

δεκατέσσερεις, αριθμητ.· δεκαθέσσερεις· δεκατέσσαρεις· δεκατέσσαροι· δεκατέσσαρα· δεκατέσσερα.

Δεκατέσσερεις, δεκατέσσερα:
(Αλεξ. 2623), (Πεντ. Αρ. XXIX 20).
[<μτγν. αριθμητ. δεκατέσσαρες. Οι τ. αροι και εροι στο Somav. (λ. εροι). Η λ. στο Somav. και σήμ. (γρ. ‑ις)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback