δεκατέσσερα Adj.  [dekatessera, thekatessera]

(102)

GriechischDeutsch
Ενώ η διείσδυση των εισαγωγών με ντάμπινγκ ήταν υψηλή σε δεκατέσσερα κράτη μέλη, η γαλλική αγορά δεν αποτέλεσε στόχο ακόμη των εισαγωγών με ντάμπινγκ.Während die Untersuchung für die vierzehn Mitgliedstaaten eine hohe Durchdringung mit gedumpten Einfuhren ergab, war der französische Markt noch nicht von gedumpten Einfuhren betroffen.

Übersetzung bestätigt

Θα πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα του δύο χιλιάδες δεκατέσσερα το λογαριασμό πόκερ μας έχει πιστωθεί με το ποσό των πενήντα δολάρια.Wir müssen auf die Fragen vierzehn der zwanzig zu unserem Poker-Konto zu reagieren hat, mit dem Betrag von fünfzig US-Dollar gutgeschrieben.

Übersetzung nicht bestätigt

Σε δέκα τρία ή δεκατέσσερα ο Αλέξανδρος στάλη από τον Phillip mieza που εκπαιδεύεται από Αριστοτέλη Stagira.Bei dreizehn oder vierzehn Alexander wurde durch Phillip nach von gesendet Aristoteles von Stagira erzogen zu werden Mieza.

Übersetzung nicht bestätigt

Από την αρχική VB Commodore του 1978, δεκατέσσερα επόμενες μερικές παραλλαγές έχουν κυκλοφορήσει?Da der ursprüngliche VB Commodore von 1978, rund vierzehn folgenden Varianten wurden veröffentlicht, von denen vier wurden komplett neue Modelle.

Übersetzung nicht bestätigt

Αυτοί οι επόμενες τρεις-αριθμοί δεκατέσσερα, δεκαπέντε, και δεκαέξι είναι η μόνη μου ευκαιρία να έχουν πραγματικά την ημέρα.Diese nächsten drei Zahlen vierzehn, fünfzehn, und sechzehn sind meine einzige Chance, tatsächlich ein Tag.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu δεκατέσσερα.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback