{το}  δείπνο Subst.  [dipno, thipno, deipno]

{das}    Subst.
(3011)
{das}    Subst.
(7)
{die}    Subst.
(4)
{das}    Subst.
(4)

Etymologie zu δείπνο

δείπνο altgriechisch δεῖπνον


GriechischDeutsch
γεύματα ή δείπνα περιορισμένης συμμετοχής με στόχο τη συνάντηση ανώτερων υπαλλήλων από επιλεγμένες χώρες με ανώτερο εκπρόσωπο της ΕΕ και με εμπειρογνώμονες.Mittagessen oder Abendessen mit einem vorher genau festgelegten Teilnehmerkreis, die dazu dienen sollen, Kontakte zwischen ranghohen Beamten aus ausgewählten Ländern und einem hochrangigen Vertreter der EU und Experten herzustellen.

Übersetzung bestätigt

Αναχώρηση με λεωφορείο για το δείπνο που παραθέτει ο Σύλλογος (το εστιατόριο θα επιβεβαιωθεί).Abfahrt mit dem Bus zum Abendessen auf Einladung der Vereinigung (Restaurant noch offen)

Übersetzung bestätigt

Αναχώρηση με λεωφορείο για το δείπνο που παραθέτει ο σύλλογος στο εστιατόριο (θα επιβεβαιωθεί)Abfahrt mit dem Bus zum Abendessen auf Einladung der Vereinigung (Restaurant noch offen)

Übersetzung bestätigt

Το βράδυ της 15ης Μαρτίου θα είναι αφιερωμένο στο παραδοσιακό δείπνο του Συλλόγου, στο οποίο είναι εγκάρδια προσκεκλημένοι οι σύζυγοι των μελών.Am 15. März findet das traditionelle Abendessen der Vereinigung statt, zu dem auch die Partner unserer Mitglieder herzlich eingeladen sind.

Übersetzung bestätigt

Το βράδυ της 16ης Μαρτίου θα αφιερωθεί στο παραδοσιακό δείπνο της Ένωσης στο οποίο είστε ευπρόσδεκτοι.Am 16. März findet das traditionelle Abendessen der Vereinigung statt, zu dem auch die Partner der Mitglieder herzlich eingeladen sind.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
δείπνοςGriechische Definition zu δείπνο

δείπνο το [δípno] : το τελευταίο γεύμα της ημέρας, κυρίως όταν πρόκειται για επίσημες συνεστιάσεις: Πρόσκληση σε δείπνο. Θα παρακαθήσουν σε δείπνο. Παραθέτω επίσημο δείπνο προς τιμήν κάποιου.

[αρχ. δεῖπνον `φαγητό, μεσημεριανό φαγητό΄, ελνστ. σημ.: `απογευματινό φαγητό΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback