δακτυλογραφώ Verb  [daktilografo, daktilorrafo, thaktilografo, daktylografw]

  Verb
(9)
(0)

Etymologie zu δακτυλογραφώ

δακτυλογραφώ Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Όταν βρίσκομαι σε διαλόγο, Πρέπει να δακτυλογραφώ γρήγορα και να αντιδρώ έγκαιρα.Wenn ich mich in einer Gesprächssituation befinde, muss ich schnell tippen und jederzeit einhaken können.

Übersetzung nicht bestätigt

Δεν μπορώ να μιλήσω, μόνο να δακτυλογραφώ με αυτήν την ταχύτητα.Ich kann nicht sprechen. Ich kann nur begrenzt schnell tippen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu δακτυλογραφώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
δακτυλογραφώδακτυλογραφούμεδακτυλογραφούμαιδακτυλογραφούμαστε
δακτυλογραφείςδακτυλογραφείτεδακτυλογραφείσαιδακτυλογραφείστε
δακτυλογραφείδακτυλογραφούν(ε)δακτυλογραφείταιδακτυλογραφούνται
Imper
fekt
δακτυλογραφούσαδακτυλογραφούσαμεδακτυλογραφούμουνδακτυλογραφούμαστε
δακτυλογραφούσεςδακτυλογραφούσατε
δακτυλογραφούσεδακτυλογραφούσαν(ε)δακτυλογραφούνταν, δακτυλογραφείτοδακτυλογραφούνταν, δακτυλογραφούντο
Aoristδακτυλογράφησαδακτυλογραφήσαμεδακτυλογραφήθηκαδακτυλογραφηθήκαμε
δακτυλογράφησεςδακτυλογραφήσατεδακτυλογραφήθηκεςδακτυλογραφηθήκατε
δακτυλογράφησεδακτυλογράφησαν, δακτυλογραφήσαν(ε)δακτυλογραφήθηκεδακτυλογραφήθηκαν, δακτυλογραφηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω δακτυλογραφήσει
έχω δακτυλογραφημένο
έχουμε δακτυλογραφήσει
έχουμε δακτυλογραφημένο
έχω δακτυλογραφηθεί
είμαι δακτυλογραφημένος, -η
έχουμε δακτυλογραφηθεί
είμαστε δακτυλογραφημένοι, -ες
έχεις δακτυλογραφήσει
έχεις δακτυλογραφημένο
έχετε δακτυλογραφήσει
έχετε δακτυλογραφημένο
έχεις δακτυλογραφηθεί
είσαι δακτυλογραφημένος, -η
έχετε δακτυλογραφηθεί
είστε δακτυλογραφημένοι, -ες
έχει δακτυλογραφήσει
έχει δακτυλογραφημένο
έχουν δακτυλογραφήσει
έχουν δακτυλογραφημένο
έχει δακτυλογραφηθεί
είναι δακτυλογραφημένος, -η, -ο
έχουν δακτυλογραφηθεί
είναι δακτυλογραφημένοι, -ές, -α
Plu
perf
ekt
είχα δακτυλογραφήσει
είχα δακτυλογραφημένο
είχαμε δακτυλογραφήσει
είχαμε δακτυλογραφημένο
είχα δακτυλογραφηθεί
ήμουν δακτυλογραφημένος, -η
είχαμε δακτυλογραφηθεί
ήμαστε δακτυλογραφημένοι, -ες
είχες δακτυλογραφήσει
είχες δακτυλογραφημένο
είχατε δακτυλογραφήσει
είχατε δακτυλογραφημένο
είχες δακτυλογραφηθεί
ήσουν δακτυλογραφημένος, -η
είχατε δακτυλογραφηθεί
ήσαστε δακτυλογραφημένοι, -ες
είχε δακτυλογραφήσει
είχε δακτυλογραφημένο
είχαν δακτυλογραφήσει
είχαν δακτυλογραφημένο
είχε δακτυλογραφηθεί
ήταν δακτυλογραφημένος, -η, -ο
είχαν δακτυλογραφηθεί
ήταν δακτυλογραφημένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα δακτυλογραφώθα δακτυλογραφούμεθα δακτυλογραφούμαιθα δακτυλογραφούμαστε
θα δακτυλογραφείςθα δακτυλογραφείτεθα δακτυλογραφείσαιθα δακτυλογραφείστε
θα δακτυλογραφείθα δακτυλογραφούν(ε)θα δακτυλογραφείταιθα δακτυλογραφούνται
Fut
ur
θα δακτυλογραφήσωθα δακτυλογραφήσουμεθα δακτυλογραφηθώθα δακτυλογραφηθούμε
θα δακτυλογραφήσειςθα δακτυλογραφήσετεθα δακτυλογραφηθείςθα δακτυλογραφηθείτε
θα δακτυλογραφήσειθα δακτυλογραφήσουν(ε)θα δακτυλογραφηθείθα δακτυλογραφηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω δακτυλογραφήσει
θα έχω δακτυλογραφημένο
θα έχουμε δακτυλογραφήσει
θα έχουμε δακτυλογραφημένο
θα έχω δακτυλογραφηθεί
θα είμαι δακτυλογραφημένος, -η
θα έχουμε δακτυλογραφηθεί
θα είμαστε δακτυλογραφημένοι, -ες
θα έχεις δακτυλογραφήσει
θα έχεις δακτυλογραφημένο
θα έχετε δακτυλογραφήσει
θα έχετε δακτυλογραφημένο
θα έχεις δακτυλογραφηθεί
θα είσαι δακτυλογραφημένος, -η
θα έχετε δακτυλογραφηθεί
θα είστε δακτυλογραφημένοι, -η
θα έχει δακτυλογραφήσει
θα έχει δακτυλογραφημένο
θα έχουν δακτυλογραφήσει
θα έχουν δακτυλογραφημένο
θα έχει δακτυλογραφηθεί
θα είναι δακτυλογραφημένος, -η, -ο
θα έχουν δακτυλογραφηθεί
θα είναι δακτυλογραφημένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να δακτυλογραφώνα δακτυλογραφούμενα δακτυλογραφούμαινα δακτυλογραφούμαστε
να δακτυλογραφείςνα δακτυλογραφείτενα δακτυλογραφείσαινα δακτυλογραφείστε
να δακτυλογραφείνα δακτυλογραφούν(ε)να δακτυλογραφείταινα δακτυλογραφούνται
Aoristνα δακτυλογραφήσωνα δακτυλογραφήσουμε, να δακτυλογραφήσομενα δακτυλογραφηθώνα δακτυλογραφηθούμε
να δακτυλογραφήσειςνα δακτυλογραφήσετενα δακτυλογραφηθείςνα δακτυλογραφηθείτε
να δακτυλογραφήσεινα δακτυλογραφήσουν(ε)να δακτυλογραφηθείνα δακτυλογραφηθούν(ε)
Perfνα έχω δακτυλογραφήσει
να έχω δακτυλογραφημένο
να έχουμε δακτυλογραφήσει
να έχουμε δακτυλογραφημένο
να έχω δακτυλογραφηθεί
να είμαι δακτυλογραφημένος, -η
να έχουμε δακτυλογραφηθεί
να είμαστε δακτυλογραφημένοι, -ες
να έχεις δακτυλογραφήσει
να έχεις δακτυλογραφημένο
να έχετε δακτυλογραφήσει
να έχετε δακτυλογραφημένο
να έχεις δακτυλογραφηθεί
να είσαι δακτυλογραφημένος, -η
να έχετε δακτυλογραφηθεί
να είστε δακτυλογραφημένοι, -ες
να έχει δακτυλογραφήσει
να έχει δακτυλογραφημένο
να έχουν δακτυλογραφήσει
να έχουν δακτυλογραφημένο
να έχει δακτυλογραφηθεί
να είναι δακτυλογραφημένος, -η, -ο
να έχουν δακτυλογραφηθεί
να είναι δακτυλογραφημένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presδακτυλογραφείτεδακτυλογραφείστε
Aoristδακτυλογράφησεδακτυλογραφήστε, δακτυλογραφήσετεδακτυλογραφήσουδακτυλογραφηθείτε
Part
izip
Presδακτυλογραφώντας
Perfέχοντας δακτυλογραφήσει, έχοντας δακτυλογραφημένοδακτυλογραφημένος, -η, -οδακτυλογραφημένοι, -ες, -α
InfinAoristδακτυλογραφήσειδακτυλογραφηθεί

Griechische Definition zu δακτυλογραφώ

δακτυλογραφώ [δaktiloγrafó] -ούμαι : γράφω ένα κείμενο στη γραφομηχανή ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή: Δακτυλογραφημένα έγγραφα. Πότε θα μου δακτυλογραφήσεις τα χειρόγραφα;

[λόγ. δακτυλογράφ(ος) -ώ μτφρδ. γαλλ. dactylographier (δες στο δακτυλογράφος)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback