δίψα για περιπέτεια   [dipsa gia peripetia, dipsa jia peripetia, thipsa gia peripetia, dipsa gia peripeteia]

{die}    Subst.
(1)

GriechischDeutsch
Εκτός από την συνήθη έφεση στην φιλοδοξίας, την απληστία... ...εθνική υπερηφάνεια και δίψα για περιπέτεια... ...οι Ολλανδοί είχαν επίσης ως κίνητρο μια ισχυρή επιστημονική περιέργεια... ...και μια γοητεία για όλα τα νέα πράγματα.Außer den gängigen Beweggründen wie Ehrgeiz, Habgier... ...Nationalstolz und Abenteuerlust... ...besaßen die Holländer auch wissenschaftliche Neugier... ...und eine Faszination für Neuartiges.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu δίψα για περιπέτεια.Singular

Plural

Nominativdie Abenteuerlust

Genitivder Abenteuerlust

Dativder Abenteuerlust

Akkusativdie AbenteuerlustGriechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback