δέομαι Verb  [deome, theome, deomai]

  Verb
(1)

Etymologie zu δέομαι

δέομαι altgriechisch δέομαι δέω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu δέομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
δέομαιδεόμαστε
δέεσαιδέεστε, δεόσαστε
δέεταιδέονται
Imper
fekt
δεόμουν(α)δεόμαστε, δεόμασταν
δεόσουν(α)δεόσαστε, δεόσασταν
δεόταν(ε)δέονταν, δεόντανε, δεόντουσαν
Aoristδεήθηκαδεηθήκαμε
δεήθηκεςδεηθήκατε
δεήθηκεδεήθηκαν, δεηθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω δεηθείέχουμε δεηθεί
έχεις δεηθείέχετε δεηθεί
έχει δεηθείέχουν δεηθεί
Plu
per
fekt
είχα δεηθείείχαμε δεηθεί
είχες δεηθείείχατε δεηθεί
είχε δεηθείείχαν δεηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα δέομαιθα δεόμαστε
θα δέεσαιθα δέεστε, θα δεόσαστε
θα δέεταιθα δέονται
Fut
ur
θα δεηθώθα δεηθούμε
θα δεηθείςθα δεηθείτε
θα δεηθείθα δεηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω δεηθείθα έχουμε δεηθεί
θα έχεις δεηθείθα έχετε δεηθεί
θα έχει δεηθείθα έχουν δεηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να δέομαινα δεόμαστε
να δέεσαινα δέεστε, να δεόσαστε
να δέεταινα δέονται
Aoristνα δεηθώνα δεηθούμε
να δεηθείςνα δεηθείτε
να δεηθείνα δεηθούν(ε)
Perfνα έχω δεηθείνα έχουμε δεηθεί
να έχεις δεηθείνα έχετε δεηθεί
να έχει δεηθείνα έχουν δεηθεί
Imper
ativ
Presδέεστε
Aoristδεήσουδεηθείτε
Part
izip
Presδεόμενος
Perf
InfinAoristδεηθεί

Griechische Definition zu δέομαι

δέομαι [δéome] Ρ αόρ. δεήθηκα, απαρέμφ. δεηθεί : αναπέμπω δέηση προς το Θεό, παρακαλώ θερμά το Θεό για κτ.: Xιλιάδες πιστοί στις εκκλησίες δέονται για τη σωτηρία της πόλης από το σεισμό. δέομαι και ικετεύω, θερμοπαρακαλώ.

[λόγ. < αρχ. δέομαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback