{το}  γόνυ Subst.  [goni, roni, gony]

{das}    Subst.
(1)

Etymologie zu γόνυ

γόνυ altgriechisch γόνυ


GriechischDeutsch
4 Αλλά τι αποκρίνεται προς αυτόν ο Θεός; Αφήκα εις εμαυτόν επτά χιλιάδας ανδρών, οίτινες δεν έκλιναν γόνυ εις τον Βάαλ.4 Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? (1. Könige 19,18): "Ich habe mir übriggelassen siebentausend Mann, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal."

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
γονυκλισία
Deutsche Synonyme
Fase
Knie

Grammatik

Noch keine Grammatik zu γόνυ.Singular

Plural

Nominativdas Knie

die Knie

Genitivdes Knies

der Knie

Dativdem Knie

den Knien

Akkusativdas Knie

die Knie
Griechische Definition zu γόνυ

γόνυ το· πληθ. γόνια.

Γόνατο·
έκφρ. γονάτων κλίσεις = γονυκλισίες:
(Βακτ. αρχιερ. 143
φρ.
(1) κλίνω το γόνυ = γονατίζω (σε ένδειξη σεβασμού, ικεσίας, ταπείνωσης, μετανοίας):
(Κορων., Μπούας 59
(μεταφ.):
Κλίνω το γόνυ της καρδιάς εις την Αγιάν Τριάδα (Τζάνε, Κρ. πόλ. 13310
(2) ’κουμπίζω εις τα γόνια κάπ., βλ. ακουμπίζω Α´2β.
[αρχ. ουσ. γόνυ. Η λ. και τ. και σήμ. ιδιωμ. (ΙΛ, λ. γόνατο)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback