{η}  γόμα Subst.  [goma, roma]

{der}    Subst.
(35)

Etymologie zu γόμα

γόμα venezianisch goma italienisch gomma neulateinisch gumma / cumma lateinisch cummi / gummi altgriechisch κόμμι (αντιδάνειο) altägyptisch qmy


GriechischDeutsch
Οι πολλές τροπολογίες εκφράζουν τον τρόμο ορισμένων συναδέλφων μας που βγάζουν την γόμα τους για να διαγράψουν, μόλις διαβάσουν τη λέξη "νομοθεσία" .Mehrere Änderungsanträge verdeutlichen die Befürchtungen einiger Kollegen, die sofort ihren Radiergummi zücken, sobald sie das Wort "Rechtsvorschriften " lesen.

Übersetzung bestätigt

Έτσι, αν πάρω το στυλό μας, ο οποίος έχει μια γόμα στην κορυφή του την οποία βγάλαμε όταν κάναμε την απάτη.Wenn ich diesen Stift nehme, sehen sie, dass er einen Radiergummi auf der Spitze hat, den wir herausnahmen während des Betrugs.

Übersetzung nicht bestätigt

Άμα χρησιμοποιήσω την γόμαWenn ich den Radiergummi verwende...

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
γομάριGriechische Definition zu γόμα

γόμα η [γóma] & γκόμα η [góma] : 1. παχύρρευστη κολλητική ουσία. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback