{το}  γυαλικό Subst.  [gialiko, jialiko, gyaliko]

{das}    Subst.
(1)
(0)

Etymologie zu γυαλικό

γυαλικό Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Δοχεία από γυαλί για ποτά και τρόφιμα, περιεκτικότητας < 2,5 λίτρων (με εξαίρεση τις φιάλες, τα φιαλίδια που καλύπτονται με φυσικό ή ανασχηματισμένο δέρμα, τα γυαλικά οικιακής χρήσης, τις φιάλες κενού και τα άλλα σκεύη κενού)Andere Behältnisse aus Glas für Nahrungsmittel und Getränke, mit einem Nenninhalt < 2,5 l (ohne mit Leder oder rekonstituiertem Leder überzogene Flaschen und Flakons, Haushaltsglas, Isolierflaschen und -behälter)

Übersetzung bestätigt

Δοχεία από γυαλί για ποτά και τρόφιμα, περιεκτικότητας < 2,5 l (με εξαίρεση τις φιάλες, τα φιαλίδια που καλύπτονται με φυσικό ή ανασχηματισμένο δέρμα, τα γυαλικά οικιακής χρήσης, τις φιάλες κενού και τα άλλα σκεύη κενού)Trinkgläser aus Bleikristall und aus anderem Glas

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Wasserglas
Becherglas
GlasGriechische Definition zu γυαλικό

γυαλικό το [jadivkó] : α. (πληθ.) γυάλινα οικιακά σκεύη (ποτήρια, πιάτα κτλ.). β. (εν., προφ.) ως περιεκτικό ουσιαστικό: Πολύ γυαλικό μαζεύτηκε και δεν έχω τι να το κάνω.

[γυαλ(ί) -ικό, ουδ. του -ικός (πρβ. ελνστ. ὑαλικός `από γυαλί΄)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback