γουστάρω Verb  [gustaro, rustaro, goystarw]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Erklärung zu γουστάρω

In der Regel gehören griechische Verben die auf -άρω Enden zur neugriechischen Umgangssprache und werden aus Fremdwörtern gebildet.

Etymologie zu γουστάρω

γουστάρω italienisch gustare[1] ή από τη venezianisch[2]


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu γουστάρω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
γουστάρωγουστάρουμε, γουστάρομε
γουστάρειςγουστάρετε
γουστάρειγουστάρουν(ε)
Imper
fekt
γούσταρα, γουστάριζαγουστάραμε
γούσταρες, γουστάριζεςγουστάρατε
γούσταρε, γουστάριζεγούσταραν, γουστάραν(ε), γουστάριζαν
Aoristγούσταρα, γουστάρισαγουστάραμε
γούσταρες, γουστάρισεςγουστάρατε
γούσταρε, γουστάρισεγούσταραν, γουστάραν(ε), γουστάρισαν
Per
fekt
έχω γουστάρειέχουμε γουστάρει
έχεις γουστάρειέχετε γουστάρει
έχει γουστάρειέχουν γουστάρει
Plu
per
fekt
είχα γουστάρειείχαμε γουστάρει
είχες γουστάρειείχατε γουστάρει
είχε γουστάρειείχαν γουστάρει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα γουστάρωθα γουστάρουμε, θα γουστάρομε
θα γουστάρειςθα γουστάρετε
θα γουστάρειθα γουστάρουν(ε)
Fut
ur
θα γουστάρωθα γουστάρουμε, θα γουστάρομε
θα γουστάρειςθα γουστάρετε
θα γουστάρειθα γουστάρουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω γουστάρειθα έχουμε γουστάρει
θα έχεις γουστάρειθα έχετε γουστάρει
θα έχει γουστάρειθα έχουν γουστάρει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να γουστάρωνα γουστάρουμε, να γουστάρομε
να γουστάρειςνα γουστάρετε
να γουστάρεινα γουστάρουν(ε)
Aoristνα γουστάρωνα γουστάρουμε, να γουστάρομε
να γουστάρειςνα γουστάρετε
να γουστάρεινα γουστάρουν(ε)
Perfνα έχω γουστάρεινα έχουμε γουστάρει
να έχεις γουστάρεινα έχετε γουστάρει
να έχει γουστάρεινα έχουν γουστάρει
Imper
ativ
Presγουστάρε, γουστάριζεγουστάρετε
Aoristγουστάρε, γουστάρισεγουστάρετε
Part
izip
Presγουστάροντας
Perfέχοντας γουστάρει
InfinAoristγουστάρειGriechische Definition zu γουστάρω

γουστάρω [γustáro] & γουστέρνω [γustérno] Ρ6α : (λαϊκ.) λαχταρώ, επιθυμώ κτ. πολύ: Γουστάρισα / μου γούσταρε λίγο καρπούζι. Θα πάμε όπου γουστάρεις εσύ. Σήμερα γουστάρω θάλασσα. || (μου) γουστάρει, (μου) αρέσει, είναι του γούστου (μου): Θα κάνω ό,τι μου γουστάρει χωρίς να ρωτήσω κανέναν. Δε μας γουστάρουν οι φάτσες τους. Aυτόν δεν τον γουστάρω. Άμα σου γουστάρει / άμα γουστάρεις…, απειλητικά, αν σου αρέσει, αν τολμάς.

[βεν. gustar(e) -ω· γουστ(άρω) μεταπλ. -έρνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback