γονατιστός  

  • hingekniet
    upvotedownvote
  • kniend
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... γόνασι(ν)», ο Άρατος «Οκλάζων» (=ο γονατιστός) και «Είδωλον». Μέχρι το τέλος της κλασικής εποχής η ταύτιση της γονατιστής μορφής με τον ήρωα Ηρακλή ήταν περιστασιακή ...

... Ελένη Λεβέντικος Πατρουνίνο ή Ρουγκατσάρικο Πουσινίτσα ή Πουσιντνίτσα ή Γονατιστός Ράικο Σταμούλω Συρτός Μακεδονίας Τρεχάτος (περιοχή Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης) ...

... αυτός από τον Οδυσσέα. Σε αγγείο εικονίζεται χωρίς επιγραφή να ικετεύει γονατιστός τον Οδυσσέα, σκηνή που περιγράφεται ως εξής στην Οδύσσεια: «Τότε ο Λειώδης ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

gonatistos, ronatistos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15