γνωστός -ή -ό Adj.  [gnostos -i -o, rnostos -i -o, gnwstos -h -o]

  Adj.
(1281)

GriechischDeutsch
Δεδομένου ότι ο ακριβής τύπος αυτών των εισαγωγών δεν ήταν γνωστός, ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις τιμών.Da die eingeführten Warentypen nicht genau bekannt waren, waren Preisvergleiche schwierig.

Übersetzung bestätigt

Πρόκειται για το χαρακτηριστικό, και συχνά μοναδικό, όνομα με το οποίο είναι γνωστός ο πόρος.Charakteristische und häufig eindeutige Bezeichnung, unter der die Ressource bekannt ist.

Übersetzung bestätigt

Ο ενδιαφερόμενος είναι γνωστός αλλά η διεύθυνση είναι άγνωστη.Die betroffene Person ist bekannt, aber an eine unbekannte Anschrift verzogen.

Übersetzung bestätigt

Ο ενδιαφερόμενος είναι γνωστός αλλά άλλαξε διεύθυνση:Die betroffene Person ist bekannt, aber verzogen nach:

Übersetzung bestätigt

Ίδιο όνομα αποστολής εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής ονομασίας, κατά περίπτωση) και αριθμός των Ηνωμένων Εθνών/αριθμός ταυτότητας (UN/ID), εάν είναι γνωστός·korrekte Versandbezeichnung (einschließlich technische Bezeichnung, wenn zutreffend) sowie UN/ID-Nummer, wenn bekannt,

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • γνωστός (maskulin)
  • γνωστή (feminin)
  • γνωστό (neutrum)


Griechische Definition zu γνωστός -ή -ό

γνωστός, επίθ.

1) Φανερός:
Έστω και αυτό γνωστόν πάσιν (Ελλην. νόμ. 57028).
2) Φρ. δίδω γνωστόν = γνωστοποιώ:
(Κορων., Μπούας 112).
[αρχ. επίθ. γνωστός. Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback