γλυκόζη  

  • Glucose
    upvotedownvote
  • Glukose
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

glikozi, rlikozi, glykozh


Deutsche Synonyme zu: γλυκόζη

Glucose Glukose Dextrose D-Glukose Traubenzucker

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15