γλεντώ Verb  [glento, rlento, glentw]

  Verb
(0)
zechen (ugs.)
  Verb
(0)

Etymologie zu γλεντώ

γλεντώ türkisch eğlenmek


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Grammatik zu γλεντώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
γλεντάω, γλεντώγλεντάμε, γλεντούμε
γλεντάςγλεντάτε
γλεντάει, γλεντάγλεντάν(ε), γλεντούν(ε)
Imper
fekt
γλεντούσα, γλένταγαγλεντούσαμε, γλεντάγαμε
γλεντούσες, γλένταγεςγλεντούσατε, γλεντάγατε
γλεντούσε, γλένταγεγλεντούσαν(ε), γλένταγαν, γλεντάγανε
Aoristγλέντησαγλεντήσαμε
γλέντησεςγλεντήσατε
γλέντησεγλέντησαν, γλεντήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω γλεντήσειέχουμε γλεντήσει
έχεις γλεντήσειέχετε γλεντήσει
έχει γλεντήσειέχουν γλεντήσει
Plu
perf
ekt
είχα γλεντήσειείχαμε γλεντήσει
είχες γλεντήσειείχατε γλεντήσει
είχε γλεντήσειείχαν γλεντήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα γλεντάω, θα γλεντώθα γλεντάμε, θα γλεντούμε
θα γλεντάςθα γλεντάτε
θα γλεντάει, θα γλεντάθα γλεντάν(ε), θα γλεντούν(ε)
Fut
ur
θα γλεντήσωθα γλεντήσουμε, θα γλεντήσομε
θα γλεντήσειςθα γλεντήσετε
θα γλεντήσειθα γλεντήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω γλεντήσειθα έχουμε γλεντήσει
θα έχεις γλεντήσειθα έχετε γλεντήσει
θα έχει γλεντήσειθα έχουν γλεντήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να γλεντάω, να γλεντώνα γλεντάμε, να γλεντούμε
να γλεντάςνα γλεντάτε
να γλεντάει, να γλεντάνα γλεντάν(ε), να γλεντούν(ε)
Aoristνα γλεντήσωνα γλεντήσουμε, να γλεντήσομε
να γλεντήσειςνα γλεντήσετε
να γλεντήσεινα γλεντήσουν(ε)
Perfνα έχω γλεντήσεινα έχουμε γλεντήσει
να έχεις γλεντήσεινα έχετε γλεντήσει
να έχει γλεντήσεινα έχουν γλεντήσει
Imper
ativ
Presγλέντα, γλένταγεγλεντάτε
Aoristγλέντησε, γλένταγλεντήστε
Part
izip
Presγλεντώντας
Perfέχοντας γλεντήσει
InfinAoristγλεντήσειGriechische Definition zu γλεντώ

γλεντώ [γlendó] & -άω .1α : 1. διασκεδάζω ανάμεσα σε φίλους και γνωστούς με τραγούδια, χορό και φαγοπότι· ξεφαντώνω: Γλεντούσαμε ως τα ξημερώματα. Kάθε βράδυ γλεντά στις ταβέρνες. Γλέντησε πολύ στα νιάτα του. || Θα σε γλεντήσουμε απόψε, θα σε πάμε να διασκεδάσεις. Tα γλέντησε τα νιάτα του. Tη γλέντησε τη ζωή του. Θα το γλεντήσουμε απόψε· πήρα το πτυχίο μου. Όσα βγάζει τα γλεντά, για χρήματα που τα σπαταλά κάποιος σε γλέντια και διασκεδάσεις. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback