γλεντώ  Verb  [glento, rlento, glentw]

Ähnliche Bedeutung wie γλεντώ

Noch keine Synonyme


Beispielsätze feiern

... Raucher feiern doppelt so viel Tage krank wie Nichtraucher. ...

... Die Christen feiern heute den ersten Advent. ...

... Am 14. Februar feiern die Amerikaner den Sankt-Valentins-Tag. ...

Quelle: xtofu80, sigfrido, Espi

Grammatik


ΓΛΕΝΤΩ
I amuse myself
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
γλεντάω, γλεντώγλεντάμε, γλεντούμε
γλεντάςγλεντάτε
γλεντάει, γλεντάγλεντάν(ε), γλεντούν(ε)
Imper
fekt
γλεντούσα, γλένταγαγλεντούσαμε, γλεντάγαμε
γλεντούσες, γλένταγεςγλεντούσατε, γλεντάγατε
γλεντούσε, γλένταγεγλεντούσαν(ε), γλένταγαν, γλεντάγανε
Aoristγλέντησαγλεντήσαμε
γλέντησεςγλεντήσατε
γλέντησεγλέντησαν, γλεντήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω γλεντήσειέχουμε γλεντήσει
έχεις γλεντήσειέχετε γλεντήσει
έχει γλεντήσειέχουν γλεντήσει
Plu
perf
ekt
είχα γλεντήσειείχαμε γλεντήσει
είχες γλεντήσειείχατε γλεντήσει
είχε γλεντήσειείχαν γλεντήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα γλεντάω, θα γλεντώθα γλεντάμε, θα γλεντούμε
θα γλεντάςθα γλεντάτε
θα γλεντάει, θα γλεντάθα γλεντάν(ε), θα γλεντούν(ε)
Fut
ur
θα γλεντήσωθα γλεντήσουμε, θα γλεντήσομε
θα γλεντήσειςθα γλεντήσετε
θα γλεντήσειθα γλεντήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω γλεντήσειθα έχουμε γλεντήσει
θα έχεις γλεντήσειθα έχετε γλεντήσει
θα έχει γλεντήσειθα έχουν γλεντήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να γλεντάω, να γλεντώνα γλεντάμε, να γλεντούμε
να γλεντάςνα γλεντάτε
να γλεντάει, να γλεντάνα γλεντάν(ε), να γλεντούν(ε)
Aoristνα γλεντήσωνα γλεντήσουμε, να γλεντήσομε
να γλεντήσειςνα γλεντήσετε
να γλεντήσεινα γλεντήσουν(ε)
Perfνα έχω γλεντήσεινα έχουμε γλεντήσει
να έχεις γλεντήσεινα έχετε γλεντήσει
να έχει γλεντήσεινα έχουν γλεντήσει
Imper
ativ
Presγλέντα, γλένταγεγλεντάτε
Aoristγλέντησε, γλένταγλεντήστε
Part
izip
Presγλεντώντας
Perfέχοντας γλεντήσει
InfinAoristγλεντήσει
Griechische Definition zu γλεντώ

γλεντώ [γlendó] & -άω .1α : 1. διασκεδάζω ανάμεσα σε φίλους και γνωστούς με τραγούδια, χορό και φαγοπότι· ξεφαντώνω: Γλεντούσαμε ως τα ξημερώματα. Kάθε βράδυ γλεντά στις ταβέρνες. Γλέντησε πολύ στα νιάτα του. || Θα σε γλεντήσουμε απόψε, θα σε πάμε να διασκεδάσεις. Tα γλέντησε τα νιάτα του. Tη γλέντησε τη ζωή του. Θα το γλεντήσουμε απόψε· πήρα το πτυχίο μου. Όσα βγάζει τα γλεντά, για χρήματα που τα σπαταλά κάποιος σε γλέντια και διασκεδάσεις. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu γλεντώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15