{ο}  γκομενάκιας Subst.  [gkomenakias]

{der}    Subst.
(1)

Etymologie zu γκομενάκιας

γκομενάκιας γκόμενα + -άκιας


GriechischDeutsch
'Ολοι ξέρουμε ότι θες να το παίζεις γκομενάκιας και τα σχετικά.Wir wissen alle, du bist ein Möchtegern-Frauenheld.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
γκομενιάρης
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu γκομενάκιας

γκομενάκιας ο [gomenákas] πληθ. γκομενάκηδες : (λαϊκ., ειρ.) ο γκομενιάρης.

[γκόμεν(α) -άκιας]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback