γερμανικός  

  • deutsch
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

germanikos, jermanikos


Deutsche Synonyme zu: γερμανικός

germanisch deutsch teutonisch deutsche Sprache

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15