{η}  γειτνίαση Subst.  [gitniasi, jitniasi, geitniash]

{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu γειτνίαση

γειτνίαση Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu γειτνίαση.Singular

Plural

Nominativdie Strandnähe

Genitivder Strandnähe

Dativder Strandnähe

Akkusativdie Strandnähe
Griechische Definition zu γειτνίαση

γειτνίαση η [jitníasi] : (λόγ.) το αποτέλεσμα του γειτνιάζω: Οι εκτάσεις αυτές βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τον οικισμό. γειτνίαση με μεγάλα αστικά κέντρα.

[λόγ. < αρχ. γειτνία(σις) -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback