γαρ  

  • Füllwort in Gedichten
    upvotedownvote
  • umgangsprachlich um Eigenschaften von jmd. hervorzuheben
    upvotedownvote

Beispielsätze

Τον λογαριασμό, παρακαλώ.

Ο λογαριασμός μπορεί να πληρωθεί σήμερα.

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να δουν ένα μαργαριτάρι ακόμη όταν λέει «είμαι ένα μαργαριτάρι, ένα μαργαριτάρι».

Quelle: Sprachprofi, glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

gar, rar


Synonyme zu: γαρ

καθώς είναι

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15