{ο}  γέρος Subst.  [geros, jeros]

(390)
{der}    Subst.
(12)

Etymologie zu γέρος

γέρος mittelgriechisch γέρος altgriechisch γέρων


GriechischDeutsch
Μια νύχτα όμως, ο Πρίαμος, ο βασιλιάς της Τροίας, ένας γέρος άνθρωπος, μπαίνει απαρατήρητος στο στρατόπεδο των Ελλήνων και φτάνει ως τη σκηνή του Αχιλλέα για να ζητήσει το σώμα του γιου του.Eines nachts kommt Priamos, König von Troja, ein alter Mann, verhüllt ins Lager der Griechen, begibt sich zu Achilles' Zelt und bittet ihn um den Leichnam seines Sohnes.

Übersetzung nicht bestätigt

Επί του παρόντος, ένας γέρος με το όνομά τους πάνω από τον ώμο του, περπάτησε μέσα από την πόρτα που οδηγεί από το δεύτερο κήπο.Derzeit ein alter Mann mit einem Spaten über der Schulter ging durch die Tür ab dem zweiten Garten.

Übersetzung nicht bestätigt

"Επιτέλους, κάποιος από την παλαιότερη γενιά..." Είμαι γέρος. "...φαίνεται να καταλαβαίνει τον τρόπο που σκεφτόμαστε.""Wenigstens einer aus der älteren Gernation"... Ich bin ein alter Mann. ..."scheint zu verstehen wie wir denken"

Übersetzung nicht bestätigt

Δεν του είχαν δώσει άλλοτε σημασία -γέρος άνθρωπος, μικρό τζαμί -αλλά τώρα άρχισαν να τον επισκέπτονται, και κάποιες φορές τον ανέκριναν, και του έκαναν πάντα την ίδια ερώτηση:Sie hatten ihn vorher nie beachtet -alter Mann, kleine Moschee -aber jetzt fingen sie an, ihm Besuche abzustatten und manchmal schleppten sie ihn mit, um ihn zu befragen, und es waren immer dieselben Fragen:

Übersetzung nicht bestätigt

Για όνομα, γέρος άνθρωπος είναι!Verdammt, er ist ein alter Mann!

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu γέρος.

Griechische Definition zu γέρος

γέρος ο [jéros] Ο18α θηλ. γριά [γriá] : 1. άνθρωπος προχωρημένης ηλικίας, ιδίως μετά τα εβδομήντα· (πρβ. ηλικιωμένος): Δεν ακούει καλά· είναι πολύ γέρος. Οι γέροι δεν μπορούν να καταλάβουν εύκολα τους νέους. Nτύνεται σαν γριά. ΠAΡ Tώρα στα γεράματα* μάθε γέρο γράμματα. Εδώ ο κόσμος καίγεται / χάνεται κι η γριά χτενίζεται*. Γλυκάθηκε* / καλόμαθε η γριά στα σύκα… || Tης γριάς το μαλλί* / μαλλί της γριάς. || (ως επίθ.): Ένας γέρος ναυτικός. Tι τον παιδεύεις γέρο άνθρωπο! Mια γριά ζητιάνα. || (σπάν. για ζώο): H γριά αλεπού. ΠAΡ H παλιά / η γριά η κότα έχει το ζουμί*. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback