{το}  βρομόσκυλο Subst.  [vromoskilo, bromoskylo]

{der}  
Schweinehund (derb)
  Subst.
(1)
Dreckskerl (ugs.)
(0)

Etymologie zu βρομόσκυλο

βρομόσκυλο βρομο- + σκυλί + -ο


GriechischDeutsch
Θα σε περιποιηθώ, βρομόσκυλο!Ich mach dich kalt, du Schweinehund!

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu βρομόσκυλο

βρομόσκυλο το [vromóskilo] : 1. βρόμικο, ακάθαρτο σκυλί και μειωτικά για οποιοδήποτε σκυλί· κοπρόσκυλο: Mε τρόμαξε το βρομόσκυλο με τα γαβγίσματά του. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback