βρε  

  • ey
    upvotedownvote
  • he
    upvotedownvote
  • man
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ψάξε και θα το βρεις.

Τα βιβλία σε εκείνο κατάλογο θα είναι δύσκολα να βρεθούν στην Ιαπωνία.

Έβρεχε, και τα μακριά μαλλιά του Τζω ήταν ολότελα βρεγμένα όταν έφτασε στο σπίτι του.

Quelle: ellasevia, ellasevia, ellasevia


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

vre, bre

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15