{το}  βράδι Subst.  [vradi, vrathi, bradi]

{der}    Subst.
(109)

GriechischDeutsch
AUC: ↔ * / ** (↓ 10% to ↑ 26%) Cmax: ↔ * / ** (↓ 5% to ↑ 26%) Cmin: ↑ 12 * / ** (↓ 16% to ↑ 49%) (CYP3A4 επαγωγή). * Εάν συγκριθεί με Αταζαναβίρη 300 mg / ριτοναβίρη 100 mg μία φορά ημερησίως το βράδι χωρίς εφαβιρένζη.AUC: ↔ */** (↓ 10% bis ↑ 26%) Cmax: ↔ */** (↓ 5% bis ↑ 26%) Cmin: ↑ 12%*/** (↓ 16% bis ↑ 49%) (CYP3A4-Induktion). * Im Vergleich mit Atazanavir 300 mg/Ritonavir 100 mg einmal täglich am Abend ohne Efavirenz.

Übersetzung bestätigt

AUC: ↔ * / ** (↓ 10% to ↑ 26%) Cmax: ↔ * / ** (↓ 5% to ↑ 26%) Cmin: ↑ 12 * / ** (↓ 16% to ↑ 49%) (CYP3A4 επαγωγή). * Εάν συγκριθεί με Αταζαναβίρη 300 mg / ριτοναβίρη 100 mg μία φορά ημερησίως το βράδι χωρίς εφαβιρένζη.AUC: ↔ */** (↓ 10% bis ↑ 26%) Cmax: ↔ */** (↓ 5% bis ↑ 26%) Cmin: ↑ 12*/** (↓ 16% bis ↑ 49%) (CP3A4-Induktion). * Im Vergleich mit Atazanavir 300 mg/Ritonavir 100 mg einmal täglich am Abend ohne Efavirenz.

Übersetzung bestätigt

AUC: ↔ * / ** (↓ 10% to ↑ 26%) Cmax: ↔ * / ** (↓ 5% to ↑ 26%) Cmin: ↑ 12 * / ** (↓ 16% to ↑ 49%) (CYP3A4 επαγωγή). * Εάν συγκριθεί με Αταζαναβίρη 300 mg / ριτοναβίρη 100 mg μία φορά ημερησίως το βράδι χωρίς εφαβιρένζη.AUC: ↔ */** (↓ 10% bis ↑ 26%) Cmax: ↔ */** (↓ 5% bis ↑ 26%) Cmin: ↑ 12*/** (↓ 16% bis ↑ 49%) (CYP3A4-Induktion). * Im Vergleich mit Atazanavir 300 mg/Ritonavir 100 mg einmal täglich am Abend ohne Efavirenz.

Übersetzung bestätigt

Ενας φακελίσκος SINGULAIR 4 mg κοκκία πρέπει να λαµβάνεται κάθε βράδι.Ein Beutelinhalt SINGULAIR 4 mg Granulat täglich am Abend zum Einnehmen.

Übersetzung bestätigt

Η λήψη 240 ml χυµού γκρέϊπ φρούτ κατά το πρωϊ και σιµβαστατίνης κατά το βράδι οδήγησε επίσης σε µία 1, 9πλάσια αύξηση.Der Genuss von 240 ml Grapefruitsaft am Morgen und die Einnahme von Simvastatin am Abend führte ebenso zu einer 1,9fachen Erhöhung.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Deutsche Synonyme
Abend

Grammatik

Noch keine Grammatik zu βράδι.

Griechische Definition zu βράδι

βράδι το· βραδί· βράδιν· βραδίν.

1) Εσπέρα:
οχ το πουρνό ως το βράδι (Σουμμ., Παστ. φίδ. Β´ [826]).
2) (Επιρρ.) κατά την εσπέρα:
μέρα νύκτα ευρίσκουνταν μαζί, ταχύ και βράδι (Λίμπον. Επίλ. 68).
[ουδ. του αρχ. επίθ. βραδύς ως ουσ. (Θαβώρης 1969: 22, 47-8). Ο τ. ί τον 11. αι. (LBG, ύ). Οι τ. και σήμ. ιδιωμ. Η λ. το 12. αι. (LBG, ό.π.), στο Meursius και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback