βούληση  

  • stabiler Wille
    upvotedownvote
  • Wille einen Wunsch zu verfolgen und einen bestimmten Zweck zu erreichen
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

vulisi, boylhsh


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ βούληση βουλήσεις
Genitiv βούλησης
& βουλήσεως
βουλήσεων
Akkusativ βούληση βουλήσεις
Vokativ βούληση βουλήσεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15