βλάφτω Verb  [vlafto, blaftw]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu βλάφτω

βλάφτω βλάπτω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu βλάφτω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
βλάφτω, blapto">βλάπτωβλάφτουμε, βλάφτομεβλάφτομαιβλαφτόμαστε
βλάφτειςβλάφτετεβλάφτεσαιβλάφτεστε, βλαφτόσαστε
βλάφτειβλάφτουν(ε)βλάφτεταιβλάφτονται
Imper
fekt
έβλαφταβλάφταμεβλαφτόμουν(α)βλαφτόμαστε, βλαφτόμασταν
έβλαφτεςβλάφτατεβλαφτόσουν(α)βλαφτόσαστε, βλαφτόσασταν
έβλαφτεέβλαφταν, βλάφταν(ε)βλαφτόταν(ε)βλάφτονταν, βλαφτόντανε, βλαφτόντουσαν
Aoristέβλαψαβλάψαμεβλάφτηκαβλαφτήκαμε
έβλαψεςβλάψατεβλάφτηκεςβλαφτήκατε
έβλαψεέβλαψαν, βλάψαν(ε)βλάφτηκεβλάφτηκαν, βλαφτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω βλάψειέχουμε βλάψειέχω βλαφτείέχουμε βλαφτεί
έχεις βλάψειέχετε βλάψειέχεις βλαφτείέχετε βλαφτεί
έχει βλάψειέχουν βλάψειέχει βλαφτείέχουν βλαφτεί
Plu
per
fekt
είχα βλάψειείχαμε βλάψειείχα βλαφτείείχαμε βλαφτεί
είχες βλάψειείχατε βλάψειείχες βλαφτείείχατε βλαφτεί
είχε βλάψειείχαν βλάψειείχε βλαφτείείχαν βλαφτεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα βλάφτωθα βλάφτουμε, θα βλάφτομεθα βλάφτομαιθα βλαφτόμαστε
θα βλάφτειςθα βλάφτετεθα βλάφτεσαιθα βλάφτεστε, θα βλαφτόσαστε
θα βλάφτειθα βλάφτουν(ε)θα βλάφτεταιθα βλάφτονται
Fut
ur
θα βλάψωθα βλάψουμε, θα βλάψομεθα βλαφτώθα βλαφτούμε
θα βλάψειςθα βλάψετεθα βλαφτείςθα βλαφτείτε
θα βλάψειθα βλάψουν(ε)θα βλαφτείθα βλαφτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω βλάψειθα έχουμε βλάψειθα έχω βλαφτείθα έχουμε βλαφτεί
θα έχεις βλάψειθα έχετε βλάψειθα έχεις βλαφτείθα έχετε βλαφτεί
θα έχει βλάψειθα έχουν βλάψειθα έχει βλαφτείθα έχουν βλαφτεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να βλάφτωνα βλάφτουμε, να βλάφτομενα βλάφτομαινα βλαφτόμαστε
να βλάφτειςνα βλάφτετενα βλάφτεσαινα βλάφτεστε, να βλαφτόσαστε
να βλάφτεινα βλάφτουν(ε)να βλάφτεταινα βλάφτονται
Aoristνα βλάψωνα βλάψουμε, να βλάψομενα βλαφτώνα βλαφτούμε
να βλάψειςνα βλάψετενα βλαφτείςνα βλαφτείτε
να βλάψεινα βλάψουν(ε)να βλαφτείνα βλαφτούν(ε)
Perfνα έχω βλάψεινα έχουμε βλάψεινα έχω βλαφτείνα έχουμε βλαφτεί
να έχεις βλάψεινα έχετε βλάψεινα έχεις βλαφτείνα έχετε βλαφτεί
να έχει βλάψεινα έχουν βλάψεινα έχει βλαφτείνα έχουν βλαφτεί
Imper
ativ
Presβλάφτεβλάφτετεβλάφτεστε
Aoristβλάψεβλάψετε, βλάψτεβλάψουβλαφτείτε
Part
izip
Presβλάφτοντας
Perfέχοντας βλάψειβλαμμένος, -η, -οβλαμμένοι, -ες, -α
InfinAoristβλάψειβλαφτείGriechische Definition zu βλάφτω

βλάφτω, βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback