βλάφτω  Verb  [vlafto, blaftw]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie βλάφτω

Noch keine Synonyme

Grammatik


ΒΛΑΦΤΩ
I harm
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
βλάφτω, blapto">βλάπτωβλάφτουμε, βλάφτομεβλάφτομαιβλαφτόμαστε
βλάφτειςβλάφτετεβλάφτεσαιβλάφτεστε, βλαφτόσαστε
βλάφτειβλάφτουν(ε)βλάφτεταιβλάφτονται
Imper
fekt
έβλαφταβλάφταμεβλαφτόμουν(α)βλαφτόμαστε, βλαφτόμασταν
έβλαφτεςβλάφτατεβλαφτόσουν(α)βλαφτόσαστε, βλαφτόσασταν
έβλαφτεέβλαφταν, βλάφταν(ε)βλαφτόταν(ε)βλάφτονταν, βλαφτόντανε, βλαφτόντουσαν
Aoristέβλαψαβλάψαμεβλάφτηκαβλαφτήκαμε
έβλαψεςβλάψατεβλάφτηκεςβλαφτήκατε
έβλαψεέβλαψαν, βλάψαν(ε)βλάφτηκεβλάφτηκαν, βλαφτήκαν(ε)
Per
fect
έχω βλάψειέχουμε βλάψειέχω βλαφτείέχουμε βλαφτεί
έχεις βλάψειέχετε βλάψειέχεις βλαφτείέχετε βλαφτεί
έχει βλάψειέχουν βλάψειέχει βλαφτείέχουν βλαφτεί
Plu
per
fect
είχα βλάψειείχαμε βλάψειείχα βλαφτείείχαμε βλαφτεί
είχες βλάψειείχατε βλάψειείχες βλαφτείείχατε βλαφτεί
είχε βλάψειείχαν βλάψειείχε βλαφτείείχαν βλαφτεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα βλάφτωθα βλάφτουμε, θα βλάφτομεθα βλάφτομαιθα βλαφτόμαστε
θα βλάφτειςθα βλάφτετεθα βλάφτεσαιθα βλάφτεστε, θα βλαφτόσαστε
θα βλάφτειθα βλάφτουν(ε)θα βλάφτεταιθα βλάφτονται
Fut
ur
θα βλάψωθα βλάψουμε, θα βλάψομεθα βλαφτώθα βλαφτούμε
θα βλάψειςθα βλάψετεθα βλαφτείςθα βλαφτείτε
θα βλάψειθα βλάψουν(ε)θα βλαφτείθα βλαφτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω βλάψειθα έχουμε βλάψειθα έχω βλαφτείθα έχουμε βλαφτεί
θα έχεις βλάψειθα έχετε βλάψειθα έχεις βλαφτείθα έχετε βλαφτεί
θα έχει βλάψειθα έχουν βλάψειθα έχει βλαφτείθα έχουν βλαφτεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να βλάφτωνα βλάφτουμε, να βλάφτομενα βλάφτομαινα βλαφτόμαστε
να βλάφτειςνα βλάφτετενα βλάφτεσαινα βλάφτεστε, να βλαφτόσαστε
να βλάφτεινα βλάφτουν(ε)να βλάφτεταινα βλάφτονται
Aoristνα βλάψωνα βλάψουμε, να βλάψομενα βλαφτώνα βλαφτούμε
να βλάψειςνα βλάψετενα βλαφτείςνα βλαφτείτε
να βλάψεινα βλάψουν(ε)να βλαφτείνα βλαφτούν(ε)
Perfνα έχω βλάψεινα έχουμε βλάψεινα έχω βλαφτείνα έχουμε βλαφτεί
να έχεις βλάψεινα έχετε βλάψεινα έχεις βλαφτείνα έχετε βλαφτεί
να έχει βλάψεινα έχουν βλάψεινα έχει βλαφτείνα έχουν βλαφτεί
Imper
ativ
Presβλάφτεβλάφτετεβλάφτεστε
Aoristβλάψεβλάψετε, βλάψτεβλάψουβλαφτείτε
Part
izip
Presβλάφτοντας
Perfέχοντας βλάψειβλαμμένος, -η, -οβλαμμένοι, -ες, -α
InfinAoristβλάψειβλαφτεί


Griechische Definition zu βλάφτω

βλάφτω, βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu βλάφτω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15