{η}  βιοσύνθεση Subst.  [viosinthesi, biosynthesh]

{die}    Subst.
(26)

Etymologie zu βιοσύνθεση

βιοσύνθεση (entlehnt aus) englisch biosynthesis altgriechisch βίος + σύνθεσις συντίθημι τίθημι


GriechischDeutsch
Ο 14C που είναι ενσωματωμένος στα σχηματιζόμενα με βιοσύνθεση προϊόντα αποδεσμεύεται στη συνέχεια βραδέως ως 14CO2, ως αποτέλεσμα «δευτερογενούς ανοργανοποίησης».Das in den durch Biosynthese gebildeten Produkten enthaltene 14C wird anschließend infolge „sekundärer Mineralisation“ langsam als 14CO2 freigesetzt.

Übersetzung bestätigt

Η τροποποίηση συνεπάγεται ότι αναστέλλεται η έκφραση της πρωτεΐνης συνθετάσης αμυλοκόκκου (GBSS), η οποία είναι υπεύθυνη για τη βιοσύνθεση της αμυλόζης.Die genetische Veränderung hemmt die Expression des Proteins der an Körner gebundenen Stärkesynthase (GBSS-Proteins), das für die Biosynthese der Amylose verantwortlich ist.

Übersetzung bestätigt

Μία εναλλακτική λύση είναι η βιοσύνθεση, η παραγωγή βασικών χημικών ουσιών από βιομάζα με τη χρήση βακτηριδίων, μια πολύ περίπλοκη διαδικασία, με πολλά υποσχόμενες προοπτικές.Die Alternative liegt in der Biosynthese, der Erzeugung von Grundchemikalien aus Biomasse mit Hilfe von Bakterien, ein sehr komplexer Bereich, der jedoch Perspektiven bietet.

Übersetzung bestätigt

Μία εναλλακτική λύση είναι η βιοσύνθεση, η παραγωγή βασικών χημικών ουσιών από βιομάζα με τη χρήση βακτηριδίων, μια πολύ περίπλοκη διαδικασία, που έχει όμως υποσχόμενες προοπτικές.Die Alternative liegt in der Biosynthese, der Erzeugung von Grundchemikalien aus Biomasse mit Hilfe von Bakterien, ein sehr komplexer Bereich, der jedoch Perspektiven bietet.

Übersetzung bestätigt

Μία εναλλακτική λύση είναι η βιοσύνθεση, η παραγωγή βασικών χημικών ουσιών από βιομάζα με τη χρήση βακτηριδίων, μια πολύ περίπλοκη διαδικασία που προσφέρει όμως υποσχόμενες προοπτικές.Die Alternative liegt in der Biosynthese, der Erzeugung von Grund­chemikalien aus Biomasse mit Hilfe von Bakterien, ein sehr komplexer Bereich, der jedoch Perspektiven bietet.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen SynonymeGriechische Definition zu βιοσύνθεση

βιοσύνθεση η [viosínθesi] : (βιολ.) η παραγωγή οργανικών ενώσεων από ζωντανούς οργανισμούς.

[λόγ. < αγγλ. biosynthesis < bio- = βιο- + αρχ. σύνθε(σις) -ση]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback