βδέλλα  

  • Blutegel
    upvotedownvote
  • Blutsauger
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

vdella, vthella, bdella


Deutsche Synonyme zu: βδέλλα

Egel Blutegel Blutsauger Vampir Nosferatu Dracula Zecke Parasit Aasgeier Profitmacher Ausbeuter Halsabschneider Hyäne Leuteschinder Schinder Sklaventreiber Profiteur


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ βδέλλα βδέλλες
Genitiv βδέλλας βδελλών
Akkusativ βδέλλα βδέλλες
Vokativ βδέλλα βδέλλες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15