βαστάρω  

  • bastarw
    upvotedownvote
  • vastaro
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Υπηκοότητα Ιράν Ιδιότητα Προφήτης και ιδρυτής θρησκείας Σύζυγος Hvōvi Τέκνα Πουρουκιστά και Ισάτ Βαστάρ Γονείς Πουρουουαστά και Ντουγκντόβα wikidata (π) ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

vastaro, bastarw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15